V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Jakubany v povojnovom období.

Simona Vasiľová (Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa)

Obec Jakubany sa nachádza na východe Slovenska, na severe Spiša, blízko pri okresnom meste Stará Ľubovňa. Oficiálny rok vzniku obce Jakubany je 1948, no o osídľovaní tohto územia sa hovorí už v roku 1322 kedy Filip Drugeth (majiteľ Ľubovnianskeho hradu) dal akémusi Štefanovi pôdu na osídlenie na ktorej mal založiť osadu podľa svojho mena. Osada však z neznámych príčin zanikla. Neskôr v roku 1408 sa v historických prameňoch zjavujú zmienky o Horných a Dolných Jakubanoch no v roku 1497 dochádza k novej kolonizácií Valachmi.  Jakubany boli od roku 1412 do roku 1722 v poľskej zálohe kvôli dlhu ktorý založil uhorský kráľ Žigmund poľskému kráľovi a to v hodnote 37 000 kôp českých grošov. Okrem Jakubian to boli tiež obce Vyšné Ružbachy, Nová Ľubovňa, Chmeľnica, Jakubany, Jarabina, Hraničné, Podsadok, Forbasy, Lackova, Kamienka, Kremná, Litmanova a Mníšek nad Popradom aj s osadami. Záloha trvala 360 rokov.

foto-c-3
Svadobná fotka nevesty a ženícha s družičkami, v pozadí s “kopijášom” a jeho kopijou.Rok 1965 Zdroj: Zbierka rodiny Vasiľovej
« 2 z 4 »

 Zdroj:

Zbierka rodiny Vasiľovej.