V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Šambron v povojnovom období.

Katarína Ščigulinská (Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa)

Obec Šambron  bola po druhej svetovej vojne, podobne, ako iné obce na severovýchodnom Slovensku vypálená a zničená.  Časť obyvateľstva bez obydlí bola presťahovaná do obcí Chmeľnica, Lomnička, Hniezdne a Podhorany. Po druhej svetovej vojne sa začala obnova a rozvoj dediny. V roku 1947 sa zmenšil počet obyvateľov, pretože 65 rodín optovalo do ZSSR. Postupne obec bola obnovená, elektrifikovaná, postavené nové domy, škola, kultúrny dom, miestne komunikácie, zregulovaný potok a ďalšie objekty. JRD, založené r.1975, bolo pripojené k JRD Plavnica. Fotografie z príspevku zachytávajú niektoré momenty z povojnového obdobia v obci.

1
Svadba na dvore – tanec družičiek a žien (1959). Zdroj: Zbierka rodiny Ščigulinskej.
« 1 z 11 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Ščigulinskej.