V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Šambron v medzivojnovom období.

Katarína Ščigulinská (Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa)

Obec  Šambron vznikla krátko po r. 1366. Vybudovali ju usadlíci podľa zákupného práva. Od r. 1411 bola súčasťou panstva šľachticov z Brezovice.  Dnešný príspevok prináša fotografie z obce v medzivojnovom období. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, garbiarstvom a kožušníctvom. Aj po r. 1918 zostali pri tradičných zamestnaniach. Od r. 1900 do r. 1930 poklesol počet obyvateľstva v dôsledku silného vysťahovalectva.

2
Kopanie zemiakov nad dedinou (1937). Zdroj: Zbierka rodiny Ščigulinskej.http://www.sambron.ocu.sk
« 1 z 9 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Ščigulinskej.

http://www.sambron.ocu.sk