V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Belá nad Cirochou v druhej polovici 20. storočia.

Dominik Burík (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Prvá písomná zmienka o obci Belá nad Cirochou pochádza z roku 1451. Obec bola majetkom šľachtických rodov. Prví známi majitelia boli Drugethovci, neskôr Csákyovci, Péchyovci a Rhollovci. V obci malo dlhodobú históriu železiarstvo. V roku 1815 Jozef Rholl vybudoval železiarne, ktoré ročne vyprodukovali 2000 viedenských centov. V roku 1912 vznikla pri železiarniach parná píla, ktorá spracovávala drevo na výstavbu železničnej trate Stakčín – Humenné. V tom istom roku bol postavený aj rímskokatolícky Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho v neogotickom štýle. V údolí lesa Bukovo sa nachádza Slaná studňa. Je to minerálna (siričito-uhličitá) voda.

b1
Letné bicyklovanie na štátnej ceste v lete 1950. Zdroj: Zbierka rodiny Hišemovej.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Hišemovej.