V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Starina v druhej polovici 20. storočia.

Peter Tkáč (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Starina sa rozprestierala v hornej časti riečky Cirocha v priaznivej geografickej polohe pod južnou stranou hrebeňa nízkych Beskýd vo výške približne 295 metrov n.m. Jej chotár sa rozprestieral vo výške 300 až 725 metrov n.m. Vznik Stariny možno datovať do šesťdesiatych až osemdesiatych  rokov 15. Storočia, kedy začalo osídľovanie doliny hornej Cirochy vznikom Stariny a skončilo sa o vyše storočie neskôr vznikom Dary. Obec Starinu vybudovali obyvatelia užívajúci valašské právo na čele so šoltýsom so súhlasom šľachticov Drugetovcov. Názov dostala pravdepodobne od staršieho názvu “starina”, ktorý označoval polohu prestarnutej, neužívanej pastviny alebo lesa. Najstaršia písomná správa o Starine je doposiaľ z roku 1492  v súvislosti s družinou zbojníkov z horného Zemplína, ktorých viedol Fedor Hlavatý a jej členom bol aj istý Vasiľ pochádzajúci zo Stariny. Historické osídľovanie postupovalo od juhozápadu na severovýchod. Nadväzovalo na staršie osídlenie v dolnej časti doliny Cirochy. Podľa historických výskumov osídľovanie doliny dolnej Cirochy od Humenného po Sninu sa v podstatnej miere udialo pred 14. storočím. Územie dolnej a hornej Cirochy tvorilo v polovici 15. storočia tradičnú súčasť rozsiahlych majetkov humenského panstva.

1990-starina-01
Zaniknutá obec Starina terajšia VN Starina (okolo roku 1990). Zdroj: Zbierka rodiny Rohunovej.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Rohunovej.