V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Belá nad Cirochou na začiatku 20. storočia.

Antónia Rošková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Belá nad Cirochou sa rozprestiera na severných výbežkoch Vihorlatského pohoria, v povodí rieky Cirochy. Vznikla v dôsledku valašskej kolonizácie v 14. storočí. Patrila k humenskému panstvu. Prvá písomná zmienka o dedine sa nám zachovala z roku 1451.  Pôvodným živobytím miestnych obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, práce v lesoch, ako aj ťažba a spracovanie železnej rudy. Obzvlášť sa darilo včelárstvu. Školstvo tu píše svoju históriu od roku 1848, kedy bola v Belej nad Cirochou založená rímskokatolícka škola. V roku 1911 bola postavená nová budova rímskokatolíckej ľudovej školy. Po druhej svetovej vojne nový politický systém všetky cirkevné školy poštátnil. Tento príspevok zachytáva aktivity mládeže z obce Belá v povojnovom období.

f1
V obci Belá nad Cirochou bola v roku 1951 založená Telovýchovná jednotaSlovan, ktorá mala okrem futbalového oddielu (muži a dorastenci) ajstolnotenisový a turistický oddiel. Zdroj: Zbierka rodiny Roškovej.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Roškovej.