V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Dlhé nad Cirochou na začiatku 20. storočia.

Diana Dzurková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1333 a obec sa v nej spomína pod názvom Longo Campo (Dlhé Pole). Zmienka pochádza z veľkého registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkach.Neskoršie písomné záznamy o obci sa týkajú panstva rozvetvenej rodiny Drugethovcov. Zmienka z roku 1451 hovorí o neuskutočnenej rodinnej deľbe medzi Druhethovcami. Od roku 1322 do konca 17. storočia patrila obec Drugethovcom, od roku 1774 rodine Szirmayovcov. V roku 1787 bolo v obci 151 domov a 1236 obyvateľov, v roku 1828 198 domov a 1485 obyvateľov. Počet obyvateľov bol ovplyvnený rôznymi nákazlivými chorobami (morová epidémia, 1824,cholera), vojnovými udalosťami, alebo hromadným odchodom obyvateľstva za prácou. Veľké vysťahovalectvo nastalo v rokoch 1880 – 1890 do USA a Kanady a v rokoch 1928 – 1939 aj do Brazílie, Argentíny, Francúzska a Belgicka. V obci sa často vyskytoval aj hlad, ktorého príčinou boli suché, alebo príliš mokré roky.Obyvateľstvo sa živilo prácou na poli, alebo v rozľahlých okolitých lesoch a pastierstvom. Významnou udalosťou novodobých dejín obce je ľudová vzbura v roku 1949, ktorá bola významnou súčasťou boja proti násilnej ateizácií spoločnosti po nástupe komunizmu k moci. Po násilnej kolektivizácií v roku 1960, keď ľuďom zhabali skoro všetok majetok a založili v obci JRD sa výrazne menila štruktúra zamestnanosti v obci. Z roľníkov sa stali zamestnanci nových fabrík, najmä strojárskeho Vihorlatu v Snine a chemicko-textilného Chemlonu v Humennom.

d1
Základná škola Dlhé nad Cirochou (žiaci druhej triedy). Zdroj: Zbierka rodiny Dzurkovej.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Dzurkovej.