V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Forbasy počas druhej svetovej vojny.

Anna Šidlovská (Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa)

Forbasy ležia na severovýchodných svahoch Levočských vrchov v doline na nive a terasách rieky Poprad. Obec je doložená z roku 1311 ako Fyrbaz, neskôr ako Furbas (1408), Forbasý (1808), maďarsky Forhász, Popradfalu. Patrila Ľubovnianskemu hradnému panstvu. V rokoch 1412 – 1772 bola v zálohe Poľska. V roku 1553 mala 11 usadlostí, v roku 1828 mala obec 62 domov a 451 obyvateľov. Za I. ČSR bola poľnohospodárskou obcou. Obyvatelia si privyrábali ako murári a tesári. V roku 1927 časť obce vyhorela. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a priemyselných podnikoch v Starej Ľubovni, Svite, Košiciach a Ostrave.

1
Na fotke je moja babka, Mária Šidlovská (úplne naľavo). Už ako18-ročná slúžila v rodine učiteľov (rodina Hudrová) v Hendrichovciach.Na fotke sú aj deti učiteľov a kňaz z dediny (1940). Zdroj: Zbierka rodiny Šidlovskej.http://www.forbasy.sk/historia-obce/
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Šidlovskej.

http://www.forbasy.sk/historia-obce/