V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Ľubiša v druhej polovici 20. storočia.

Diana Kridlová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Ľubiša leží v oblasti južného okraja Ondavskej vrchoviny v okrese Humenné. Nadmorská výška dosahuje hodnotu 145 m. Prvá písomná zmienka o Ľubiši je zachytená v liste z roku 1451. Najstaršie osídlenie radíme do obdobia paleolitu a neolitu. Obyvateľstvo v stredoveku tvorili poddaní, ktorí sa delili na sedliakov, želiarov a podželiarov. Žili v hlineno-drevených domoch so slamenou strechou. Obyvatelia chovali najmähovädzí dobytok, ošípané, kozy a hydinu. Ľubišania boli aj sú katolíkmi. V súčasnosti je Ľubiša stredne veľkou dedinou a žije tu  843 obyvateľov a je tu 198 obývaných domov.

l3_0
Vyrábanie mäsových pokrmov na zabíjačke (rok 1970).Zdroje :Zbierka rodiny Krídlovej.
« 1 z 4 »

Zdroje :

Zbierka rodiny Krídlovej.