V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Dlhé nad Cirochou v druhej polovici 20. storočia.

Alexandra Nemčíková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Dlhé nad Cirochou je obec na Slovensku v Prešovskom kraji, v okrese Snina.  Fotografie z príspevku zachytávajú rôzne momenty dedinského života v 70-tých a 80-tých rokoch.

5_0
Dlhé nad Cirochou, rodinná fotka, 1970. Zdroj: Rodinné zbierky rodín Miterových, Zdechovanových a Nemčíkových
« 1 z 5 »

 

Zdroj : Rodinné zbierky rodín Miterových, Zdechovanových a Nemčíkových