V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Rovné z druhej polovice 20. storočia.

Andrea Miškocová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Rovné je vzdialená od Humenného približne 10-12 km, severovýchodným smerom, v údolí rieky Udava, ktorá preteká chotárom obce v dĺžke asi 1 km. Z juhovýchodu je obkolesená pahorkatinou s najvyšším kopcom Biely vrch, ktorý má nadmorskú výšku 311 m.n.m.Prvá písomná zmienka o Humennom a jeho okolí spadá do druhej polovice 12.storočia.
Konkrétne písomné údaje o obci sú od rodu Drugetovcov, ktorí sa stali vlastníkmi humenského panstva od roku 1310. Ich éra trvala 370 ro­kov a skončila smrťou Žigmunda Drugeta v roku 1684. Ako uvádza Malá encyklopédia Slovenska, prvá doložená zmienka o obci je z roku 1317. Ďalšia je z roku 1453, keď sa obec uvádza v zozname 71 obcí majetku Drugetovcov v súdnom rodinnom spore bratov Juraja a Antona Druge­tovcov (Osídľovanie severného Slovenska, Košice 1985). Tento príspevok zachytáva povojnový život v tejto obci.

fotka-1
Futbalisti z obce.Zdroj: Súkromná zbierka rodiny Miškocovej
« 1 z 4 »

Zdroj: Súkromná zbierka rodiny Miškocovej