V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Dlhé nad Cirochou v druhej polovici 20. storočia.

Mária Sklenčárová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Dlhé nad Cirochou  leží na styku Nízkych Beskýd s pohorím Vihorlat a v údolí Cirochy. Najstaršia písomná zmienka o obci pod názvom Longo Campo (Dlhé pole) z registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkách sa datuje k roku 1333 . Názov obce sa postupne vyvíjal v podobe Huzywmezew (1342), neskôr ako Cziroky Dluchy (1773), Cyrockí Dlhé (1808), Cziroká Hosszumezo do roku 1918,  Dlhé nad Cirochou (1927). Od 14. do 17. storočia patrila obec Drugethovcom, neskôr Szirmayovcom, ktorí v nej postavili dodnes zachovaný barokový kaštieľ.

1_0
Žiaci pred školou v Dlhom nad Cirochou. Zdroj: Zbierka rodiny Kováčovej.
« 1 z 5 »

Zdroj: Zbierka rodiny Kováčovej.