Pohľad na život v povojnovom období na severovýchodnom Slovensku v obci Lukačovce. Autor príspevku zachytáva pomocou fotografií dôležité medzníky, či životné etapy  v živote svojho brata, pričom súčasne dokumentuje bežný život  ľudí, ich prácu, starosti i radosti takmer v celej druhej polovici 20. storočia. Príspevok je zároveň pokusom o rekonštrukciu jedného bytia i spomienkou na život konkrétneho, autorovi blízkeho človeka.

002_0
Na kúpalisku nad sútokom Hladnice a Oľky na Koscelnej.Zdroj:Zbierka Jána Merička
« 1 z 18 »

 Zdroj:

Zbierka Jána Merička