Dnešný príspevok je venovaný zbierke fotografií z pozostalosti Ľudovíta Babjaka, na ktorých je zachytený so svojimi priateľmi a rodinou v rôznych častiach mesta Humenné.

h7
Ľudovít Babjak s priateľmi (ul. Osloboditeľov). Zbierka Ľudovíta Babjaka.
« 1 z 14 »

 Zdroj:

Zbierka Ľudovíta Babjaka