Niekoľko fotografií z vojenskej prezenčnej služby Ľudovíta Babjaka v meste Bardejov. Zaujímavosťou je americká vojenská technika na jednej fotografii. V prvých povojnových rokoch tvorila výzbroj našej armády veľká zbierka nemeckej, sovietskej, britskej a americkej techniky.

f1
Z vojenskej služby v Bardejove.Zdroj:Zbierka Ľudovíta Babjaka
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka Ľudovíta Babjaka