Dejiny JRD Košarovce sa začali písať v roku 1949, keď vzniklo menšinové JRD II. typu. Prvým predsedom družstva sa stal Jozef Hoľko – Džujan.  V roku 1952 vzniklo celoobecné JRD. Podobne, ako v iných obciach došlo k dočasnému rozpadu družstva. stalo sa tak po žatve v roku 1953. Opäť bolo družstvo obnovené v roku 1959. Vo svojich začiatkoch zápasilo s množstvom existenčných problémov. Veľkú výpomoc poskytovala družstvu STS Humenné. V roku 1959 boli postavené murované maštale pre dobytok a ošipáreň. V roku 1961 došlo k založeniu obecného sadu na hone zvanom Ridka a Hlinke. Séria fotografií pochádza z roku 1961 a zachytáva rôzne práce najmä mlátenie obilia.

scan0052
Mlátenie obilia (1961).Zdroj: Zbierka Jána Ridarského
« 1 z 11 »

Zdroj:

Zbierka Jána Ridarského