Základná škola v obci Topoľovka má viac, ako 50-ročnú tradíciu. Do tejto školy chodili det nielen z Topoľovky, ale aj Hudcoviec, Karnej a Lieskovca. V roku 1986 bola dokončená nová budova školy s modernou telocvičňou. Dnešný príspevok prináša  fotografie zo slávnostného otvorenia dňa 1. 9. 1986.

scan0014
Slávnostne otvorenie školy 1. septembra v roku 1986. Zdroj: Zbierka Jána Ridarského. http://zsmstopolovka.edupage.org/about/?
« 1 z 9 »

Zdroj:

Zbierka Jána Ridarského

http://zsmstopolovka.edupage.org/about/?