V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie zo zaniknutej obce Zvala v druhej polovici 20. storočia.

Sofia Mitríková (Gymnázium arm gen. Ludvíka Svobodu, Humenné)

Zvala bola rodnou dedinou môjho pradeda Juraja Mitríka, ktorý bol vojakom počas 2. Svetovej vojny. Dedina podliehala Maďarskej republike, kde cvičili chlapcov ako brancov-leventoš. Pradedo tam prežil svoje detstvo a roky mladosti, no neskôr ho už v 17 rokoch, roku 1938, miestny poverení poslali do Nemecka klásť koľajnice. Po čase dostal povolávací rozkaz vykonávať vojenskú službu v Nyíregyháze. Po dvoch rokoch služby bol zobraný na front, na ktorom bojoval s Nemcami proti Rusom, taktiež proti “našim“. Podarilo sa mu od Nemcov ujsť v roku 1944. Našťastie ho našli Rusi, ktorí ho overovali. Po overení nastúpil do nového odboja proti Nemcom, do prvého česko-slovenského armádneho zboru  pod velením armádneho generála Ludvíka Svobodu. Vstúpil do zboru pri Bilej Cirkvi v Rusku. Stal sa veliteľom 6 členného mínometného družstva. V boji pokračovali prejdením cez Ukrajinu a Duklu, Vyšný Slávkov, Liptovský Mikuláš, Vrútky až 8.mája došli do Prahy, kde si na ukončenie vojny urobili defilé. Pradedo sa stal odbojárom 2.stupňa.

Vysťahovanie tejto dediny nastalo v roku 1980 – 1982. Ležala v doline Stružínského potoka severe od Stakčína. Táto dedina, ako aj okolité dediny, boli vysťahované z dôvodu výstavby vodnej nádrže Starina.

 

6
Synovia a dcéry Juraja Mitríka vo Zvale.Zdroj: Zbierka fotografií rodiny Mitríkovej.
« 1 z 5 »

 

 

Zdroj: zbierka fotografií rodiny Mitríkovej