V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z vojenskej prezenčnej služby v ČSĽA.

Nikoleta Taňkošová , Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

20. tankový pluk vznikol  1. októbra 1958. Jeho predchodcom bol  1. tankosamohybný pluk v kasárňach Čtyři Dvory v Českých Budějoviciach.  20. tankový pluk zanikol v roku 1989. Podriadené jednotky: veliteľská čata, prieskumná rota, 3 tankové prápory, motostrelecká rota,  oddiel raketometov 130 mm, protilietadlová batéria,  spojovacia rota, ženijná rota, rota chemickej ochrany, rota opráv techniky, rota tylového zabezpečenia, pluková ošetrovňa. (Pozn.  autora: V tomto pluku František Harvan pôsobil v rokoch 1960- 1961.)

foto-6
Vojenské vozidlo Tatra 111.Zdroj:Zbierka rodiny Taňkošovej
« 1 z 6 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Taňkošovej