V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor  na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Kalinov v povojnovom období.

Adriana Karnajová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Kalinov leží v Nízkych Beskydách v nadmorskej výške 453 m, v doline Hlbokého potoka pri štátnej  hranici s Poľskom. Susedí s chotármi obcí Habura, Borov, Vydraň., Palota. Obec je doložená z roku 1604 ako Kalino, neskôr ako Kalenow (1773), Kalinov (1927). Obec patrila panstvu Humenné, od 17. storočia rodine Szirmayovcov a iných. V súčastnosti patri okresu Medzilaborce. Obec bola oslobodená ako prvá v ČSR (Československej republike) Sovietskou armádou 21. 4. 1944. V bojoch bola zničená, po oslobodení obnovená.

s2
Pohreb (fotografia rok 1975). Zdroj:Zbierka rodiny Kazimírovej
« 1 z 2 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Kazimírovej