V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Belá nad Cirochou v povojnovom období.

Dominika Buriková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Belá nad Cirochou leží v regióne Horného Zemplína na dolnom toku rieky Cirochy. Podľa doteraz zachovanej a nájdenej najstaršej písomnej zmienky žijú v tejto obci ľudia od roku 1451- teda 562 rokov.  Názov  obce Belá znamená biely, pekný. Obec pomenoval ovčiar Bili  podľa svojej peknej postavy a bielej farby tváre. Prví známi majitelia obce Belá boli humenskí Drugethovci, po ich vymretí majetky pripadli rodine Csákyovcov. Obyvatelia obce sa v minulosti živili ako kováči, drevorubači, zámočníci, kamenári – o čom svedčí aj erb obce. Príspevok zobrazuje život detí v obci Belá v povojnovom období.

foto1
Karneval detí v materskej škole (60. roky). Zdroj: Zbierka rodiny Buríkovej.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Buríkovej.