V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Ruské v povojnovom období.
Lucia Chaľová (Gymnázium armádneho generála  L. Svobodu, Humenné)

Obec bola založená vo Východných Karpatoch. Okolo dediny sa týčili masívne hory, ktoré z nej vytvárali kotlinu. Bola vysťahovaná v roku 1985. Dôvod vysťahovania tejto dediny je výstavba vodnej nádrže Starina. V tejto dedinke prežila moja mama, aj so svojimi rodičmi, svoje detstvo, roky puberty, prvých lások a najkrajšie roky života- roky strednej školy.
Dedina mala aj svoju vlastnú materskú škôlku,  základnú školu ročníkov 1-5, neskôr deti chodili autobusom a  občas aj pešo. Obyvatelia obce mali možnosť zájsť do kina, kde premietali rozprávky pre deti, ale aj večerné filmy. Ľudia v dedine boli obklopení krásnou prírodou a boli bohatí na domáci dobytok. Dievčence i mládenci pravidelne pásli svoj dobytok, ako kravy, kone, húsky a pod.
Obec bola bohatá na pravoslávnych veriacich. Ľudia tam  hrdo prezentovali rusínsky jazyk. Každoročne sa, aj po  vysťahovaní dediny, uskutočňuje odpustová slávnosť na sviatok  Narodenia Presvätej Bohorodičky.  Začiatkom leta, už od roku 1991, sa schádzajú ľudia zo všetkých vysťahovaných dedín v tomto okolí, vrátane dediny Ruské, kde spolu spomínajú na časy detstva, časy mladosti a spolu prežitých zážitkov. Toto stretnutie rodákov má aj športový charakter. Stretnutie trvá 3 dni. Ľudia z tohto veľkého stretnutia odchádzajú  vďačný za také milé a nádherné uchovanie ducha vysťahovaných dedín.

5_0
Posvätenie jedál na Veľkú noc. Zdroje: Zbierka fotografií rod. Chaľovej
« 1 z 5 »

Zdroje:

Zbierka fotografií rod. Chaľovej