V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Ruské v povojnovom období.

Kristína Straková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Ruské bola založená vo Východných Karpatoch na rozhraní Nízkych Beskýd a Polonín. Obec je takmer zo všetkých strán obklopená súvislými masívmi ktoré vytvárajú tzv. Ruščansku kotlinu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1585. Je však známe, že obec v tomto roku už existovala. Spočiatku však dedina nebola celok ale vyvíjala sa oddelene. Orientáciu v histórii komplikuje fakt, že na malom území bolo založených viacero obcí s rovnakým názvom. Obec prežila ťažké časy ,dve svetové vojny, no jej záhubou sa stala výstavba vodnej nádrže Starina. Ľudia ktorým sa v očiach zračil nekonečný smútok, museli opustiť svoju rodnú zem ktorú tak milovali aby iní mali pitnú vodu. Najstaršie generácie v priebehu  pár rokov vymreli. Ostali už len fotografie a spomienky ktorými si pripomíname krásu dediny pod horou Gazdoraň. Príspevok obsahuje fotografie zo svadieb v Ruskom ktoré boli plné krásneho Ruščanského folklóru.

9_0
Miestna mládež.Zdroj: Zbierka rodiny Vaskovej
« 2 z 10 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Vaskovej