V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Slovenské Krivé v povojnovom období.

Richard Čopan (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec leží v Nízkych Beskydách v kotline prítoku Výravy a od jej okresného mesta Humenné je vzdialená približne 20 km. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1478 ako Kriva. V 16. storočí sa spomína ako súčasť panstva Humenné. V 18. storočí vlastnila tunajšie majetky rodina Farkasovcov a neskôr v 19. storočí Balassovci. V roku 1946 po skončení II. svetovej vojny v obci niekoľko domov vyhorelo a všeobecne sa povrávalo, že sú za to zodpovedný Banderovci. O niekoľko rokov neskôr nastal nárast obyvateľov o polovicu. Domy si väčšina obyvateľov musela stavať svojpomocne, a často aj bez cementu, ktorý bolo po vojne veľmi ťažko zohnať. V 50-tých a 60-tých rokoch tu ešte prevládalo súkromné vlastníctvo, ale v 70-tých rokoch bolo založené JRD (Jednotné roľnícke družstvo), ktoré spadalo pod JRD Koškovce. Odvtedy ľudia pracovali hlavne v drevovýrobe a živili sa aj výrobou metiel.

fotka-1
Za prácou na pole – Juraj Čopan. Zdroj: Zbierka rodiny Čopanovej a Veľasovej.
« 1 z 6 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Čopanovej a Veľasovej.