V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Jabloň v povojnovom období.

Eva Sitarčíková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Jabloň leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Výravy a Lipovej. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia a štvrtohorné uloženiny. Súvislejší les je v západnej a východnej časti, pozdĺž potokov sú lužné lesy. Prvá písomná zmienka o obci bola z roku 1405. Patrila panstvu Humenné, koncom 16. storočia viacerým zemepánom, v 18. storočí Almássyovcom   a v 19. storočí Malatinskovcom. V minulosti tu ľudia pálili uhlie, chovali dobytok a furmančili. Dnešný príspevok zobrazuje život v tejto obci v povojnovom období.

j4
Po poľovačke, 1958. Zdroj: Zbierka rodiny Pohlovej.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Pohlovej.