V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z dejín futbalu v obci Jankovce v povojnovom období.

Dominik Jakubov  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

V Jankovciach sa začal hrať futbal v roku 1971. Hral sa tu futbal do roku 1976. Potom sa tu znovu zrodil futbal takmer po dvadsiatich rokoch v roku 1992. Miestni futbalisti hrali 4. triedu a v roku 1993 sa im podarilo postúpiť do 3. triedy. V sezóne 1997/1998 miestni postúpili už do 2. triedy. O 2 roky na to miestni futbalisti vypadli z druhej triedy a tým sa skončil jankovský futbal. Aj dnes sú však chlapci z Jankoviec oporami okolitých dedín. V príspevku je niekoľko fotografií z dejín jankovského futbalového družstva.

f6
Futbalové mužstvo TJ Jankovce z roku 1999. Horný rad zľava: M. Jalčak, J. Jakubov, S. Cmar, Ľ. Jakubov, Š. Žinčák, V. Husarik, J. Jenčo. Dolný rad zľava: J. Jašš, V.Cmar, M. Bučko, M. Bučko, M. Nemčický. Zdroj: Zbierka Ľubomíra Jakubova a zbierka Jozefa Jakubova.
« 1 z 6 »

Zdroj:

Zbierka Ľubomíra Jakubova a zbierka Jozefa Jakubova.