V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Hostovice v povojnovom období.

Nina Hudáčková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Hostovice – malá dedinka na východe Slovenska, ktorá sa nachádza na východnej časti Ondavskej vrchoviny. Prvá písomná zmienka o tejto obci bola v roku 1354, kde bola známa pod názvom Gezth. Hostovice boli spočiatku osídlené Rusínmi, ktorí boli vyhostení z Uhorska. Táto obec patrila Drugetovcom, Csákyovcom a neskôr Ocskyovcom. V Hostoviciach nájdeme zaujímavosti ako Prírodnú rezerváciu Hostovické lúky – sú štátom chránené od roku 1980, vojnový cintorín padlých rakúsko-uhorských a ruských  vojakov  z 1. svetovej vojny, a taktiež grecko-katolický kostol zasvätený Panne Márií, ktorý bol postavený v roku 1764 a zrekonštruovaný v roku 1802. V súčasnosti žije v tejto obci okolo 300 ľudí.

1_skolka
Deti v miestnej škôlke. Zdroj: Rodinná zbierka fotografií rodiny Bačarových a Hudáčkových.
« 1 z 6 »

Zdroj:

Rodinná zbierka fotografií rodiny Bačarových a Hudáčkových.