V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z dejín  JRD v obci Merník  v povojnovom období.

Laura Hájniková  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

V roku 1958 sa v obci Merník  zrealizovala myšlienka vytvoriť JRD, no niektorí roľníci sa k nemu nepridali a tak roľníci hospodárili súkromne. JRD sa v tom čase veľmi rozrastalo. Od roku 1966 tam pracovalo približne 100 zamestnancov a vyrábali sa tam stavebné škvarobetónové tvárnice. V 70. rokoch sa JRD zameriavalo prevažne na pestovanie obilnín a zemiakov. V roku 1976 sa JRD Merník spojilo s JRD Michalok, JRD Čičava a JRD Vyšný Kazimír. V 80. rokoch sa začalo hospodárenie zlepšovať. Pestovali sa obilniny, zemiaky, v živočíšnej výrobe sa družstvo zameriavalo na produkciu mlieka, hovädzieho a bravčového mäsa, dojivosť kráv, chov oviec, mlieko, syr a vlnu. Po tzv. zamatovej revolúcii sa prestalo JRD dariť. Premenovalo sa na Pôdohospodárske družstvo, prepúšťalo zamestnancov a občania si mohli odkúpiť podiely z PD.

1-fotografia
Administratívna budova JRD 1. mája. Zdroj: Zbierka rodiny Hajníkovej.
« 1 z 7 »

Zdroj :
Zbierka rodiny Hajníkovej