V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša zaujímavé fotografie o kynologickom areáli v Belej nad Cirochou.

Michal Pandula (Gymnázium Snina)

Začiatkom 80-tych rokov sa v obci Belá nad Cirochou vytvorila skupina nadšencov pre chov a výcvik čistokrvných psov. Títo chovatelia psov sa pod vedením Jozefa Škutku stali protagonistami myšlienky, aby sa vytvoril kynologický areál. Založili Základnú organizáciu v rámci vtedajšieho Zväzarmu . Vznikol areál, ktorý sa začal využívať od apríla 1984. Kynologická organizácia neskôr prešla od Zväzarmu pod Slovenský kynologický zväz. Okrem vybudovania areálu dosahovali členovia tejto organizácie v 80-tych a 90-tych rokoch vo svojej chovateľskej a súťažnej činnosti úspechy v rámci kraja a uskutočňovali tu i oblastné či krajské súťaže.

f2_0
Psovod pri výcviku. Zdroj: Zbierka Barbory Zuščákovej.
« 1 z 6 »

Zdroj:

Zbierka Barbory Zuščákovej.