V novembri 1945 boli členovia KSS, z obce Nová Sedlica predvolaní na okresný sekretariát KSS v Snine, aby podali výpoveď o pohybe banderovských skupín v okolí  obce.

Zápisnica

napísaná dňa 26.novembra 1945 v miestnosti okresného sekretariátu KSS v Snine,v prítomnosti obyvateľstva obce Novosedlica,členmi KSS a to:Mikuláš Runčák nar. 1907, Zimučak Vasiľ nar. 1897, Douhun Mikuláš nar. 1915, Fedoraš Michal nar. 1920, Fedoriak Michal nar. 1901, Lešanič Ivan nar. 1900, Švajka Stanko nar. 1895, Džiga Ján nar. 1918, Harkot Peter nar. 1907, Bunga Vasiľ nar. 1903,  obyvatelia obce Novosedlica, okres Snina, ktorí sa dostavili na okresný sekretariát KSS v Snine, a udávajú nasledovne: Do našej dediny zachádzajú banderovské tlupy, ktoré boli prvý raz  4.11.[19]45 [1] a z tej doby skoro každú noc prichádzajú a zaberajú produkty, dobytok, šatstvo atď. Navštívili miestneho predsedu KSS a mu vyhrožovali, že ho zastrelia atď.Mikuláš Runčák udáva: V štvrtok t.j. 12.11.1945 [2] došli do dediny Novosedlica banderovci asi v počte 50 – 60  a prišli do Maleša Vasiľa, kde som aj ja nocoval nakoľko nemám svojho doma, zaklepali na oblok a povedali hospodarju vstávaj. On vstal a otvoril dvere a za ním prišiel jeden do izby, kde som spal a začal prosiť chleba.

Maleš mu povedal, že chleba nemá a on mu povedal, že čo máš to mi daj. Ja nakladiem ohňa a uvarím zemiaky a kapustu tak ti dám. Odpoveď bola, že ja som nežobrák. Ty vieš kto s tebou hovorí? Ja stotník. Keď nemáš nič ja odídem a odišiel. Za 10 minút prišiel jeden a klope. Ale keď mu Maleš povedal, že nemá nič aj ten odišiel. To čo zastrelili Kireša Mikuláša som nemal vedomosť až ráno som počul takúto zprávu. Od Giča, výpomocnej sily finančného zboru, že došli do Zboja a zašli na oddelenie fin. stráže, kde hovorili viac ako 3 hodiny. Keď už odchádzali vytiahol pištolu a povedal jeden, že už 99 boľševikov táto pištoľ zastrelila. Prišli k predsedovi MNV v Zboji a chceli ho povesiť, len ho financi odprosili a tak ho poriadne vybily s palicou. [3] Odobrali sa zo Zboja a odišli do Novosedlici, kde zašli do druhého domu do Dinič Mitrovej vd. kde zobrali šatstvo, ktoré si doniesla z Čiech. Odišli do Šiškana vyrabovali ho, jeden vytiahol pištoľ a strelil mu do hlavy v dome. Po nebohom zostali dve deti a manželka nemocná.[4] Ďalej odišli do Gelba, zobrali od neho peniaze a všetko čo sa mu v dome nachádzalo a jeho tiež a odišli preč. Zašli do predsedy KSS Kíreša Mikuláša kde nenašli doma len manželku a deti a nemenovaný bol skrytý. Banderovci pýtali sa kde je, a keď im povedali, že odišiel, chceli odstreliť celú rodinu. Keď táto sa nastrašila povedala, že kde je otec, a keď menovaný došiel pýtali do neho najsamprv všetky zbrane, spisy kom. strany a keď tento im dal spisy vyviedli ho na dvor a odstrelili.

Po ňom zostali 3 deti a manželka. Okrem toho zabrali od Kíreša kravu a dva voly a tak odišli preč.[5] Menovaný udáva, keď nám nepríde náhla pomoc, teda aby nám poslali vojsko alebo aby nás okamžite zobrali sme nútení sa pripojiť k nim, lebo druhej pomoci nemáme, keďže každú noc nám ohrožujú na živote.  Horeuvedené údaje potvrdzuje Zimučak Vasiľ. Taktiež potvrdzujú tieto údaje horemenovaní obyvatelia obce Novosedlica, len Fedoraš Michal podotknul že banderovci nechali na ulici lístok v ktorom písali, že takou to smrťou pôjdu boľševici do jedného za Stalinovu hlavu.Menovaní obyvatelia žiadajú o okamžitú pomoc, ktorá keď nepríde okamžite sú nútení odísť preč.Viac nemáme čo k podotknutiu.

Zápisnica po prečítaní podpísaná.

D. a. h. Zapisovateľ:

Vypočúvané:

[nečítateľný podpis]

Michal Pyteľ

Zdroj:

SNA Bratislava, f. PV- sekr./obyč. 1946, šk. 75, č. 966/54-56 sekr.

——————————————————————————-

1 Ako vyplýva z predchádzajúcich dokumentov (dokument č. 59) bolo to minimálne od 1. novembra 1945 – od Batromijovej svadby.

2 Zrejme ide o preklep a správny dátum (vzhľadom na priebeh udalosti) by mal byť 23. novembra 1945.

3 Predsedom MNV v Zboji bol Pernica, pôvodom z Moravy, ktorý po uvedenej udalosti z obce zutekal. (BURAĽ, M.: Uličská dolina na konci roka 1945 v spomienkach a faktoch, s.3.)

4 Porovnaj v dokumentoch č. 66, 67, 71 a podrobnejšie pozri document č. 68.

5 Porovnaj v dokumentoch č. 66-67 a 71.

6 Dopísané rukou.