V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Nižné Ružbachy v období druhej svetovej vojny.

Matej Slabý (Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa)

Nižné Ružbachy – malá dedinka s ani nie 700 obyvateľmi sa nachádza v Levočských vrchoch v úzkej doline Popradu. Obec je prvýkrát písomne doložená roku 1286 v metácii dediny Hniezdne. Založená bola na nemeckom zákupnom práve. O existencii osady sa dozvedáme aj z prvého variantu súdobého odpisu listiny Žigmunda z roku 1408. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a spracovaním ľanu. V obci boli 2 mlyny, zachoval sa iba jeden. V minulosti tu bola vybudovaná aj papiereň, ktorá vyrábala papier veľmi dobrej kvality.  V čase, keď vypuklo SNP, bolo veľa ružbašských chlapov v uniforme. Väčšina z nich bola na Ukrajine, iní pri Dukle, ostatní sa pohybovali okolo Banskej Bystrice. Keď vypuklo povstanie,  prechádzali našou obcou na autách slovenskí vojaci s červenými stužkami z posádok ako Prešov, Sabinov, Lipany. Títo išli smerom na Kežmarok a Poprad. Firmy, ktoré pracovali na stavbe trate Orlov – Plaveč – Podolínec, museli zastaviť práce. Robotníci odchádzali domov, iní k partizánom. Za slovenskými vojakmi postupovali aj po zuby ozbrojení nemeckí vojaci. Robotníci, ktorí pracovali so strelivom pri tuneloch, vyhodili do povetria  mostík pred Šmigrondom (smer Stará Ľubovňa), aby zamedzili postup nemeckej armády. Avšak mostík bol poškodený iba z polovice. Pôvodne mal byť zničený most cez rieku Ružbašanka, ktorý sa nachádzal v strede našej dediny. Ale robotníci vedeli, ako by sa Nemci pomstili na našich občanoch, preto od toho upustili. V lesoch i na poliach bolo vidno zbytky dezertujúcej slovenskej armády, ktorá vypovedala poslušnosť svojim fašistickým pánom. Aj partizáni neraz prechádzali okolím i cez samotnú obec. Naši ľudia im zavše pomohli stravou, a keď bolo treba, i oblečením.
Na jeseň roku 1944 však Nemci obsadili okolité obce a taktiež i našu obec. Prihnali veľké množstvo koní a tie chceli ustajniť. I tak sa aj stalo. Ustajnili ich v každej maštali a stodole, z ktorých sa stalo jedna obrovská stajňao. Krmivom pre tieto kone bolo to, čo si ľudia v potu tváre nahromadili: seno, slama, ďatelina. Nemci robili každý týždeň zdravotné prehliadky a kone, ktoré boli na nič, odstreľovali a na štrkovisku zahrabali, no tie súcejšie uvarili a zjedli. Kuchyňu mali tam, kde je teraz obecný úrad. Samozrejme, mali aj zajatých Ukrajincov a bývalých príslušníkov Vlasovovej armády, ktorá zradila svoju vlasť: SSSR. No napriek všetkému správali sa slušne a priateľsky. Aj Nemci sa správali slušne, niektorí vedeli po slovensky, a teda dalo sa s nimi aj dohovoriť. Ubytovaní boli po domoch a v škole vo všetkých triedach. Škola sa premenila na jeden obrovský vojenský brloh. Vtedy bola zdemolovaná školská knižnica.

nizne-ruzbachy-001
Fotky ukazujú starý most, na ktorý je pohľad zo Zadnej hory, popisujú dedinu Nižné Ružbachy okolo roku 1945, keď prechádzal nemecký front. Na fotkách vidno dedinu, smer Stará Ľubovňa, most, cez ktorý prechádzali Nemci a nezregulovanú rieku Poprad. Zdroj: Zbierka Mateja Slabého.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka Mateja Slabého.