Ďalšia séria fotografií, ktoré dokumentujú vojnové škody v obci Zborov (okres Bardejov) počas prvej svetovej vojny.

zb1
Zimné príbytky za zákopmi pod Zborovským hradom, na svahu naľavo od hradskej. Zdroj: Sarosvarmegyei harcterek 1914-15 / Bojiska Sarisskej zupy
« 1 z 6 »

Zdroj:

Sarosvarmegyei harcterek 1914-15 / Bojiska Sarisskej zupy.