Ďalšia séria fotografií, ktoré dokumentujú vojnové škody v obci Zborov (okres Bardejov) počas prvej svetovej vojny.

zb2
Príbytok veliteľa delostreleckej batérie na Ostrej Hôrke nad Bardejovskými Kúpeľmi (Osztrahurka, Bártfafürdő). Zdroj: Sarosvarmegyei harcterek 1914-15 / Bojiska Sarisskej zupy
« 2 z 6 »

Zdroj:

Sarosvarmegyei harcterek 1914-15 / Bojiska Sarisskej zupy.