Tento dokument sa nachádza v archívnom fonde ONV v Humennom.  Je to akási výzva na zachovanie pamiatky na frontové boje v prvej svetovej vojne  na severovýchodnom Slovensku. Bohužiaľ z dokumentu nevyplýva, kto je autorom tejto výzvy.

Fronta na Slovensku. – Návrh na trvalé označenie.
n. Košice, 11. septembra. – Všesvetový požiar, založený Viedňou, Pešťou a Berlínom, ktorý sa vyvinul v zápase medzi snahami imperializmu a poroby na jednej a demokracie a slobody na druhej strane, ožiaril celý svet krvavým ohňom tak prudko, že nebolo človeka v Európe, Amerike a Ázií, ktorý by nebol býval jeho ničivým plameňom zasiahnutý.
Zachvátil aj nás. V jeho zúrení ožili naše nádeje a spevnili sa naše túžby. Veď my vo svojej úplnej väčšine od prvého dňa svetovej vojny neboli sme svojím cítením a zmýšľaním „Austriakmi“, ale Rusmi, Francúzmi, Angličanmi, Amerikánmi, lebo na ich strane videli sme zápas za to, o čom sme snili a k čomu ťažko pracovali – slobodu.
Svetová vojna nebola teda len obyčajnou vojnou a nebola epizódou. Budú o nej hovoriť histórie všetkých národov a zvlášť budú sa ňou zaoberať dejiny naše, lebo znamená novú etapu celej našej existencie.
Nebude sa na ňu zabúdať. A nesmieme na ňu zabúdať zvlášť my, ktorí sme sa jej tak aktívne zúčastnili. Nech nám večne pripomína zápas za našu samostatnosť, nech obeti, ktoré si vyžiadala, neupadnú nikdy do zabudnutia!
Mali sme to smutné šťastie, že vražedný boj prevalil sa aj na naše územie. Od Bardejova, na Giraltovce, k Štiavniku, Svidníkom, Humennému, Medzilaborčí a Snine tiahol sa úsek veľkej rakúsko–ruskej fronty.  Až sem postúpili ruské vojská a vyvolali radostné presvedčenie, že v niekoľko dňoch budeme sláviť víťazstvo našej a slovanskej veci. Sem prišli aj naši prví dobrovoľníci – revolucionári. Tu pocítil náš ľud všetky hrôzy válečného utrpenia.
Po celom kuse našej zeme išla veľká udalosť a zvečnila ho v histórii.
Bolo by preto povinnosťou, aby aspoň v tých miestach hradských, kde sa najviac posunul front dopredu, boli zasadené jednoduché, primerané pritesané kamenné stĺpy s nápisom, že vtedy, v tých búrlivých rokoch, kedy národy krvácali za slobodu, zasiahol boj až do týchto miest.
Sú kompetentné kruhy, ktoré by mohli takým jednoduchým spôsobom na veky zvečniť udalosť tak významnú. Dnes ešte by označenie bolo presné, lebo v celom tom kraji možno nájsť zbytky bývalých zákopov.
Nezabúdajme na svetovú vojnu, označme trvalé miesta, až kam nás zastihla, a konečné miesta, kde boli zlomené naše nádeje na vojenské oslobodenie nás Ruskom.

Zdroj:

Štátny archív Prešov, p. Humenné, f. ONV Humenné

Fotka na úvodnej lište má iba ilustračný charakter.