Obec Korunková sa nachádza v okrese Stropkov. Leží asi 20 km východne od okresného mesta. Obec je doložená z roku 1408 ako Puczagshaw, neskôr ako 1410 Puczarhavv, Puczayhaw, Puczak (1430), Puczaak (1454), Pucákowce (1808), Pucák (1920), Korunková (1955); po maďarsky Pucák, Pucákfalva, Pusztaháza. Do 18. storočia patrila panstvu Stropkov, v 18. storočí rodine Bernáthovcov, v 19. storočí Petróczyovcom. V roku 1598 mala 15 port, v roku 1720 mlyn a 6 domácnosti, v roku 1787 mala 46 domov a 324 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 53 domov a 402 obyvateľov. Pracovali v rozsiahlych lesoch. V jeseni 1944 v chotári viedli partizáni boje, ktorých sa zúčastnili aj miestni obyvatelia. Počas druhej svetovej vojny bola obec vypálená. V povojnovom období  pracovníci múzea vo Svidníku nafotili série fotografií z jednotlivých obcí, aby zachytili povojnovú obnovu zničených sídel. Vo fonde povojnové mestá a dediny sa nachádza aj niekoľko záberov z obce Korunková.

ko2
Obec Korunková v povojnovom období. Zdroj: VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, f. Povojnové mestá a obce.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, f. Povojnové mestá a obce.