V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z pôsobenia vojenského folklórneho súboru Verchovina z Medzilaboriec.

Michaela Maťugová I.B ( Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom )

Tento súbor vznikol na prelome 50-tych a 60-tych rokov na Vojenskej správe v Medzilaborciach. Bol veľmi úspešný, o čom hovorí aj to, že cestovali na súťaže a festivaly po celom Československu.

1
Fotografia s novinového článku (1958). Zdroj: Zbierka rodiny Maťugovej.
« 1 z 8 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Maťugovej.