V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z mesta Stropkov v druhej polovici 20. storočia.

Silvia Jankovská  (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Prvá písomná správa o Stropkove pochádza z roku 1404. Od roku 1408 sa Stropkov vyvíjal ako zemepanské mestečko, v roku 1430 sa spomína ako mesto. V Stropkove sa vyrábal strelný prach a bol tu liehovar. V roku 1698 dostal jarmočné právo (6 jarmokov). Do roku 1960 bol Stropkov okresným sídlom. Neskôr tu bol rozvinutý priemysel elektrotechnický (Tesla) a potravinársky, závod Kovo-Drevo, stavebný a iné menšie podniky. Prevažná časť obyvateľstva pracovala v miestnom priemysle a v poľnohospodárstve.

fotografia-1
Učiteľský kolektív na ZŠ v Stropkove (1956). Zdroj: Zbierka rodiny Kráľovej.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Kráľovej.