V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša pohľad na život v obci Lukačovce  v povojnovom období.

Martin SABOL (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Táto obec sa nachádza v doline Oľky a v južnej časti Nízkych Beskýd. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1543.  Fotografie z príspevku sa zaoberajú bežnými situáciami v živote ľudí. Tak, ako v každej dedine aj v tejto, obyvatelia niekedy smútili za zosnulým, no zase niekedy sa zabávali na svadbách, ktoré boli veľkou udalosťou v dedine. Na svadby chodili takmer všetci občania, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú príbuzní. V dni pracovného voľna si občania spravili organizovaný výlet, ktorý bol pod vedením tajomníka miestneho MNV.

f1
Dedinská svadba.Zdroj:Zbierka rodiny Sabolovej.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Sabolovej.