Dnešný príspevok dokumentuje ťažký život v obciach severovýchodného Slovenska v prvých povojnových rokoch. Do zničeného kraja sa postupne vracal život, no vyžiadalo si to krutú daň na životných podmienkach ľudí, ktorí tu žili. Okresy severovýchodného Slovenska patrili medzi vojnou najviac zničené regióny. Zničené boli domovy, polia, aj infraštruktúra. Fotografie v príspevku zachytili tento ťažký čas v obci Bukovce (okres Stropkov).

dsc_0237
Príprava stravy vo vojnou zničenej obci Bukovce. Zdroj: VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, f. povojnové mestá a obce, Bukovce.
« 1 z 6 »

Zdroj:

VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, f. povojnové mestá a obce, Bukovce.