Po druhej svetovej vojne  sa v meste Humenné začal mohutný rozvoj športovej činnosti. Zo všetkých športov samozrejme vynikal futbal. V Humennom v tomto období fungovalo mužstvo HAC. Na súťažné zápasy chodilo 1000-1500 fanúšikov. Už v prvom povojnovom súťažnom ročníku obsadilo Humenné  druhé miesto v súťažnej divízii, hneď za víťaznými Michalovcami. V tomto období za Humenné hrali napr. Koreň, Kardoš, Bindas, Matúš, Minďaš, Mycio, Brilla, bratia Babjakovci, Volenský, Bank, Kočan, Hreško, Vojvodinský, Gálik a ďalší. Nové pomery v spoločnosti sa prejavili aj v športe. Začali vznikať telovýchovné jednoty najmä pri priemyselných podnikoch.  V tomto období zaniklo mužstvo HAC Humenné (1949) a jeho nástupcom sa stal SOKOL ČSSZ Humenné. Nastúpila nová mladá generácia, ktorá hrala pod vedením bývalého hráča Sparty Červeného. S menom tohto trénera sú spojené aj všetky vtedajšie úspechy.  V roku 1953 sa opäť mení názov humenského klubu. Novým humenským mužstvom sa stal Tatran Humenné. Z tohto obdobia pochádza aj séria fotografií z pozostalosti Ľudovíta Babjaka . Bohužiaľ nepoznáme veľa informácii k týmto fotografiám, ale dúfame, že pamätníkom humenského športu, čosi napovedia.

f10
Tatran Humenné pred jedným zo svojich zápasov. Zdroj: Zbierka Ľudovíta Babjaka. Publikácia Chemlon do toho 1908-1978.
« 1 z 12 »

Zdroj:

Zbierka Ľudovíta Babjaka.

Publikácia Chemlon do toho 1908-1978.