Tento pluk spoločnej rakúsko-uhorskej armády bol zriadený v Komárne vo februári 1860.K prvému nasadeniu pluku došlo počas vojny proti Dánsku v roku 1860. V roku 1866 bol súčasťou 1. armádneho zboru Severnej armády. Zúčastnil sa bojov pri Mníchovom Hradišti, Jičíne a Hradci Králové. V roku 1878bol zaradený medzi jednotky, ktoré okupovali Bosnu a Hercegovinu. Pred začiatkom prvej svetovej vojny bolo veliteľstvo   a tri prápory pluku ( I.,III., IV.) dislokovaný v Prešporku. Štvrtý prápor pluku bol dislokovaný v Bosne. Doplňovacím obvodom pluku bol obvod Prešporok. Väčšina územia tohto doplňovacieho obvodu sa nachádza na území dnešnej Slovenskej republiky. V roku 1914 tvorili pluk Slováci (51%), Maďari (28%), Karpatskí Nemci (20%), ostatní (1%). Pluk bol v prípade mobilizácie zaradený do zostavy 27. pešej brigády, ktorá spadala pod 14. divíziu.  Táto divízia bola súčasťou V. zboru  určeného pre front v Haliči proti Rusku. Druhý prápor Pešieho pluku  č. 72 bol podriadený 14. horskej brigáde zo 47. divízie určenej pre front proti Srbsku. V priebehu prvej svetovej vojny bojoval Peší pluk č. 72 od augusta 1914 do októbra 1916 na východnom fronte. Potom bol pluk spolu s celou svojou divíziou nasadený na talianskom fronte.

r1
Peší pluk č. 72 (IR 72) z Prešporku prechádza cez Ruské sedlo. Zdroj:Fotoalbum IR 72 publikovaný: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693326500692460.1073741854.143204512371331&type=1
« 1 z 3 »

Zdroj:

Fotoalbum IR 72 publikovaný:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693326500692460.1073741854.143204512371331&type=1

Text prevzatý z:

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/47338/start/-1