Červený Kláštor  oficiálne nazvaný Lechnický kláštor začali budovať pravdepodobne v roku 1320. Svoje pomenovanie získal podľa červenej farby striech kláštorných budov. Jeho história súvisí s  rádom kartuziánov (1320-1567) a kamaldulov (1711-1782). Tieto rády patrili k pustovníckym reholiam s prísnymi pravidlami ohľadne mlčanlivosti. Súhlas na postavenie kláštora dal Karol Róbert z Anjou. V 15. storočí dobyli kláštor husiti a objekt na dlhší čas stratil pôvodnú funkciu. V roku 1705 kláštor odkázal nitriansky biskup Ladislav Matiašovsky  reholi kamaldulov. Kláštor opäť rozkvital, až do roku 1782, keď Jozef II. zrušil niektoré rehole, medzi nimi aj Kamaldulov. Následne začal kláštor chátrať a jeho úpadok vyvrcholil ničivým požiarom v roku 1907.

ck5
Hotel Littmann v Červenom Kláštore. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Okres Kežmarok
« 1 z 3 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album Okres Kežmarok.