Podľa niektorých zdrojov bola obec Huncovce centrom židovského osídlenia na Spiši už od 17. storočia. V polovici 18. storočia už miestna židovská komunita mala školu, modlitebňu i cintorín. Usádzalo sa tu čoraz viacej židovských osadníkov, pretože miestni zemepáni k ním boli tolerantní. Odtiaľto mali židovskí obchodníci blízko do Kežmarku i ďalších miest, kde predávali svoj tovar. V roku 1789 už mala miestna komunita  420 členov a okolo roku 1820 takmer 1000. Od tohto obdobia začal postupne počet členov miestnej komunity klesať. Výbornú povesť mala aj miestna židovská škola – ješiva.  S výstavbou miestnej synagógy sa začalo v roku 1820. Dokončená bola v následujúcom roku. Bola postavená v klasicistickom štýle. Po likvidácii miestnej židovskej komunity počas druhej svetovej vojny  slúžila budova synagógy, ako sklad. Tomuto účelu slúži dodnes.

hun2
Huncovce – interiér synagógy. Zdroj:Slovensko na historických fotografiách, album Okres Kežmarok
« 1 z 3 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album Okres Kežmarok

http://www.podtatranske-noviny.sk/clanok?category=3&page=7&perpage=200&article=14883