Mesto leží medzi Spišskou Magurou a hraničnou riekou Dunajec. Mesto je centrom celého Zamaguria, ktoré pozostáva z 19 katastrálnych území. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1309. Mesto pravdepodobne existovalo už pred tatárskym vpádom. V roku 1337 sa Spišská Stará Ves dostala do zemepánskej závislosti Červeného Kláštora. Ich nástupcom mesto patrilo až do 19. storočia. Niekoľkokrát stretli uhorskí a poľskí králi na mierových rokovaniach. Od roku 1399 dostala obec výsady zemepánskeho mesta. V 15. storočí mesto sužovali husiti, epidémie i hladomor, neskôr boje medzi refomáciou a protirefomáciou. Po roku 1920 Spišská Stará Ves upadla, pretože celá západná časť  vtedajšieho okresu pripadla Poľsku. Okresným mestom zostala Spišská Stará Ves  do roku 1960, kedy bola včlenená do okresu Poprad a v roku 1997 do okresu Kežmarok.

spsv1
Katolícky kostol v Spišskej Starej Vsi. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Okres Kežmarok..
« 1 z 3 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album Okres Kežmarok.