Obec Dobroslava leží severnej časti Nízkych Beskýd, 8 km od okresného mesta Svidník. Počas II. svetovej vojny bola obec značne poškodená. Vojnovým udalostiam sa nevyhol ani drevený kostolík z roku 1705, ktorý sa v obci nachádza. Nasledujúce fotografie dokumentujú stav v akom sa obec nachádzala po vzdialení sa frontových udalostí.

dobroslava_kostolik-1945-2
Drevený kostolík poškodený počas II. svetovej vojny. [autor foto: K.Drač] Zdroj: Vojenské historické múzeum – múzejné oddelenie Svidník, Zbierka fotografií XII/6 – Povojnové mestá a obce.Publikované s láskavým súhlasom Vojenského historického ústavu Bratislava.
« 1 z 4 »

Zdroj: Vojenské historické múzeum – múzejné oddelenie Svidník, Zbierka fotografií XII/6 – Povojnové mestá a obce.

Publikované s láskavým súhlasom Vojenského historického ústavu Bratislava.