V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z mesta Snina v druhej polovici 20. storočia.

Mária Hoľková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Fotografie zo zbierky rodiny Hoľkovej zobrazujú život v Snine v povojnovom období.

m11
Učiteľský zbor, jednej zo sninských škôl (1947). Zdroj: Zbierka rodiny Hoľkovej.
« 1 z 8 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Hoľkovej.