V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Lukačovce v druhej polovici 20. storočia.

Karin Gracová  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Lukačovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd. Nachádza sa 17,5 km od Humenného, ktoré je jeho okresné mesto. Obec je  po prvýkrát písomne doložená v roku 1453. V prvej polovici 16. storočia zachvátila násilná protestantská reformácia všetky obce patriace Drugethovcom a medzi nimi aj Lukačovce no či občania boli protestantský reformovaný sa nikde neuvádza.  V obci bol v roku 1765 vysvätené kostol – Premenenia Pána, ale vysvätený až 6.8.1766. V Lukačovciach prevládala poľnohospodárska výroba. V roku 1905 bola postavená prvá murovaná škola a 15.11.1905 vysvätená. Počas vojny tu Nemci 21. 11. 1944 upálili 4-člennú rodinu Guzejovcov z Košaroviec a obec pre partizánsku činnosť vypálili. JRD bolo založené v roku 1952 o rok na to sa však rozpadlo no, opäť bolo založené v roku 1956.

f1_0
Robotníci na miestnom družstve pri oprave poľnohospodárskeho stroja ( vpravo Ladislav Čišovský). Zdroj: Zbierka rodiny Gracovej
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Gracovej.