Obec Ruskinovce sa nachádzala v kežmarskom okrese. Obec bola známa už v 13. storočí. Od roku 1271 dostala od kráľa Štefana V. mestské privilégia. V roku 1412 bola spolu s ďalšími 12 spišskými mestami daná do zálohu poľskému kráľovi. V 13. storočí tu bol postavený kostol sv. Agnesy. Oltár v tomto kostole vytvoril majster Pavol z Levoče.V období novoveku sa začal postupný úpadok, ktorý viedol k tomu, že v 20. storočí boli Ruskinovce normálnou obcou. V roku 1952 bolo rozhodnuté o vytvorení VVP Javorina. Z tohto dôvodu bola obec vysťahovaná.  Domy boli rozobraté a materiál využitý na stavbu ciest.  Zostali stáť iba kostoly, ktoré sa používali, ako sklady. Aj tie boli neskôr zničené.  V roku 2010 bol VVP Javorina zrušený. Na mieste bývalej obce sa robia pravidelné bohoslužby a stretnutia rodákov.

rus5
Pohľad na obec Ruskinovce.Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album okres Kežmarok.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album okres Kežmarok.