Obec Čečejovce sa nachádza v Košickej kotline asi 22 km juhozápadne od Košíc. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317. V katastri obce sa našli dôkazy osídlenia už v paleolite. Prvým historicky známym majiteľom dediny bola rodina Perényi. neskôr dedinu vlastnili aj rody Péderyovcov a Szirmayovcov. V 16. storočí z obavy pred Turkami sa obec takmer vyľudnila. Nikdy však nebola Turkami dobytá a obsadená. Po ústupe Turkov nechal zemepán Szirmay dedinu osídliť novými osadníkmi. V roku 1831 obec ťažko postihla cholerová epidémia, ktorá vtedy zúrila na celom východnom Slovensku.  Dnešný príspevok zobrazuje obec pred prvou svetovou vojnou.

ce3
Čečejovce – rímskokatolícky kostol. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%8Dejovce
« 1 z 3 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%8Dejovce