Premonštrátsky kláštor v Jasove s kostolom sv. Jána Krstiteľa tvorí sakrálny barokový komplex, ktorý je jedinečnou pamiatkou z neskorobarokové a rokokového obdobia. V kláštore sa tiež nachádza jedna z najvýznamnejších knižníc na Slovensku s približne 80 tisíc knihami. Premonštráti sa v Jasove usadili v 12. storočí. Prvé kláštorné budovy boli zrejme z dreva. Kamenne stavby sa začali budovať niekedy okolo roku 1228. Do vývoja kláštora nešťastne zasiahol tatársky vpád. Kláštor bol vyplienený. Nestalo sa tak naposledy. Dnešný komplex je už v poradí štvrtou stavbou postavenou na tom istom mieste. Okrem Jasova sa premonštráti usadili aj v Lelesi, Nižnej Myšli, Bíni, Šahách a Kláštore pod Znievom.  Rehoľníci vykonávali nielen pastoračnú činnosť, ale zakladali tiež školy a venovali sa aj osvete. Jasovský konvent plnil funkciu hodnoverného miesta (potvrdzovali sa tu zmluvy a vydávali hodnoverné dokumenty). V dnešnom príspevku sa nachádza niekoľko fotografii Jasovského kláštora z obdobia druhej svetovej vojny.

jasov3
Kláštor premonštrátov v Jasove (1941). Zdroj:Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Premon%C5%A1tr%C3%A1tsky_kl%C3%A1%C5%A1tor_%28Jasov%29